YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE POLİTİKAMIZ

Ada Nokta Metal > Yönetim Sistemi Kalite Politikamız

Yönetim Sistemi Kalite Politikamız

Müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek için uygun ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak,

Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini desteklemek,

Ada nokta metal kalite politikası ilgili tarafların erişimine açıktır.

Standardın uygulanabilir şartlarını yerine getirmek,

Kalite kapsamında uygunluğumuzu ve performansımızı sürekli gözden geçirerek, belirlenmiş hedefler ve toplam kalite yönetimi anlayışı ile iş mükemmelliğini sağlamak,

Çalışanlarımız için gerekli tüm eğitimleri sağlayarak kalifiye personel ile çalışmalarımızı sürdürmek,

Çalışanların katılımı ile kalite yönetim sistemi şartlarının gerekliliklerini karşılamak ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

İşletmemiz için çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında uymakla yükümlü olduğumuz tüm yasal şartlara ve müşteri şartlarına bağlı kalmak,

Çalışanlarımızı mümkün olduğunca toplam kalite anlayışımıza ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarımıza dâhil ederek katılımlarını sağlamak, öneri ve görüşlerini alarak değerlendirmek,

Çalışanlarımız için en uygun ve en güvenli çalışma alanını oluşturarak, iş kazası riskini en aza indirmek,

Faaliyetlerimiz sırasında, teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak, hem hammadde kullanımını uygun değerlerde tutmak, oluşan atıkların uygun geri kazanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak.